Tidligere elever

Jubilardag

Er du tidligere elev på skolen inviteres du til jubilardag på Salling Efterskole sammen med andre fra din årgang. Dagen er en god anledning til at mødes og udveksle minder med din årgang. Alle jubilarer vil via brev få en invitation i løbet af maj.

På grund af de vedvarende restriktioner i forbindelse med Corona pandemien, er Jubilardagen af flere omgange blevet udsat.

Vi håber nu, at gå mod bedre tider og derfor har vi nu indtil videre fastlagt to datoer for dem, der var jubilar sidste efterår og dem der er jubilar i dette efterår.

Den udsatte jubilardag forventes at blive søndag 29. august 2021: (Tilmelding til jubilardag vil åbne her på siden omkring 3. august 2021)

  • 5 års jubilarer – årgang 14/15
  • 10 års jubilarer – årgang 09/10
  • 25 års jubilarer – årgang 94/95
  • 40 års jubilarer – årgang 79/80
  • 50 års jubilarer – årgang 69/70
  • 60 års jubilarer (sommer) – årgang 1960
  • 60 års jubilarer (vinter) – årgang 1959/1960

Følgende nedenstående jubilarer inviteres lørdag 25. september 2021: (Tilmelding til jubilardag vil først åbne her på siden 31. august 2021, da I ellers melder jer til det forkerte arrangement)

5 års jubilarer – årgang 15/16
10 års jubilarer – årgang 10/11
25 års jubilarer – årgang 95/96
40 års jubilarer – årgang 80/81
50 års jubilarer – årgang 70/71
60 års jubilarer (sommer) – årgang 1961
60 års jubilarer (vinter) – årgang 1960/1961

Er du i tvivl om, hvornår du er jubilar? Du skal regne fra det år, du sluttede dit skoleår på efterskolen.

Spørgsmål til jubilardagen stilles til kontor@salling-efterskole.dk

 

 

 

Elevforening

Følg med i Salling Efterskoles Elevforenings aktiviteter på Facebook.

Skolekredsen

Bliv lidt klogere på, hvad en skolekreds er, hvordan man bliver en del af den og hvilken funktion den har for Salling Efterskole.

Hvad er en skolekreds?

Det er den kreds af mennesker, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen.

Er det ikke skolens repræsentantskab og bestyrelse, der betyder noget?
Jo, for de er valgt af skolekredsen – en skolekreds kan bedst sammenlignes med en kinesisk æske. Skolekredsen afholder hvert år i begyndelsen af maj en generalforsamling, hvor der vælges 6 eller 7 medlemmer til skolens repræsentantskab, og disse er valgt for 3 år. 10 og 25 års jubilarerne vælger ved jubilarfesten i september hver 1 repræsentant til repræsentantskabet, som også er valgt for 3 år. Skolekredsen repræsenteres altså af 19 medlemmer og jubilarerne af 6 medlemmer i skolens repræsentantskab. Disse 25 repræsentanter vælger 5 medlemmer til skolens bestyrelse, som derefter konstituerer sig med formand og næstformand.

Er det ikke de ansatte på skolen, der bestemmer?
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren og over for repræsentantskab og skolekreds. Den daglige ledelse foretages af forstanderen, som også har det pædagogiske ansvar.

Hvad er en skoles idégrundlag?

F.eks. drives Salling Efterskole ud fra Grundtvigs livssyn og Kolds skoletanker. Den enkelte efterskoles værdigrundlag diskuteres internt netop nu, da den enkelte skole er blevet pålagt at tydeliggøre sine værdier og foretage en årlig evaluering for at styrke den del af efterskolearbejdet, der er forskellig fra den offentlige skoles arbejde.

Bliv medlem

For at blive medlem skal du udfylde onlineformular, og sende den til skolen. Det er skolens bestyrelse, der skal godkende dit medlemskab. Det er gratis at være medlem.

Hvis du har spørgsmål, som værten ikke kan svare på, er du velkommen til at henvende dig til skolens forstander, Leif Lundsgaard, eller til skolens bestyrelse

Ansøg