Tidligere elever

 

Jubilardag

Er du tidligere elev på skolen inviteres du til jubilardag på Salling Efterskole sammen med andre fra din årgang. Dagen er en god anledning til at mødes og udveksle minder med din årgang. Alle jubilarer vil normalvis via brev få en invitation i løbet af juni måned.

Er du i tvivl om, hvornår du er jubilar? Du skal regne fra det år, du sluttede dit skoleår på efterskolen.

Lørdag 28. september 2024 kl. 11.00 -16.30 er der Jubilardag for følgende elevhold – primo juni udsendes invitation til følgende – tilmeldingen kan allerede foregå nederst på siden

Elevholdet 2018/2019 – 5 års jubilarer – Meld dig ind på denne facebook årgangsside for 2018/2019

Elevholdet 2013/2014 – 10 års jubilarer – Meld dig ind på denne facebook årgangsside for 2013/2014

Elevholdet 1998/1999 – 25 års jubilarer – Meld dig ind på denne facebook årgangsside for 1998/1999 

Elevholdet 1983/1984 – 40 års jubilarer – Meld dig ind på denne facebook årgangsside for 1983/1984

Elevholdet 1973/1974 – 50 års jubilarer

Elevholdet 1964 (sommer) – 60 års jubilarer

Elevholdet 1963/1964 (vinter) – 60 års jubilarer

Spørgsmål til jubilardagen stilles til kontor@salling-efterskole.dk

Tilmeldingen kan ske nedenfor

Tilmelding

 

 

Skolekredsen

Kære tidligere Salling Efterskole elev, forældre eller lokal ildsjæl.

Bliv lidt klogere på, hvad en skolekreds er, hvordan man bliver en del af den og hvilken funktion den har for Salling Efterskole.

Næste skolekredsmøde er anden sidste torsdag i maj 2023 – se mere om skolekredsens funktion og arbejde.

Hvad er en skolekreds?

Det er den kreds af mennesker, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen.

Hermed opfordrer vi dig til at melde dig til Salling Efterskoles skolekreds. Skolekredsen er den kreds af mennesker, der bakker op om Salling Efterskole. Skolekredsen har vigtig indflydelse på Salling Efterskoles hverdag og fremtid, idet 19 ud af de 25 medlemmer til skolens repræsentantskab vælges af skolekredsen. De resterende seks medlemmer til repræsentantskabet vælges blandt skolens Jubilarer (tidligere elever). Repræsentantskabet vælger skolens bestyrelse.

Melder man sig ind i skolekredsen – og deltager i det kommende skolekredsmøde anden sidste torsdag i maj 2023 – giver man sin vigtige støtte til Salling Efterskole.

Naturligvis håber vi på, at nogle medlemmer af skolekredsen også har mod på at stille op til valg til repræsentantskabet. Det er vigtigt, at vi også i fremtiden har gode kræfter i skolekreds, repræsentantskab og bestyrelse.

Man er meget velkommen til at kontakte forstander eller bestyrelse, hvis man ønsker mere information om skolekreds, repræsentantskab og bestyrelse.

Skolens bestyrelse

– Henrik Søgaard Kristensen, formand, tlf. 22 80 92 80, hs@hs-byg.dk

– Birgitte Krejberg, tlf. 24 25 11 18, bkj@partas.dk

– Uffe Katborg, tlf. 27 15 19 48, katborg@hotmail.com

– Martin Pedersen, tlf. 22 30 37 17, hegnet19@outlook.dk

– Sofie Kruse, tlf. 61 33 83 25, sofie_kruse@hotmail.com

– Brian Kristensen, medarbejderrepræsentant tlf. 20 71 67 06, bk@salling-efterskole.dk

Forstander

– Henrik Nyby, tlf. 40 51 68 93, hny@salling-efterskole.dk

 

Vil du være med i skolekredsen skal du melde dig ind. Det er gratis. Du skriver blot til kontor@salling-efterskole.dk oplyser navn, adresse og e-mail. Bestyrelsen skal godkende dit medlemskab.

Salling Efterskole, april 2022

 

Er det ikke skolens repræsentantskab og bestyrelse, der betyder noget?
Jo, for de er valgt af skolekredsen – en skolekreds kan bedst sammenlignes med en kinesisk æske. Skolekredsen afholder hvert år i begyndelsen af maj en generalforsamling, hvor der vælges 6 eller 7 medlemmer til skolens repræsentantskab, og disse er valgt for 3 år. 10 og 25 års jubilarerne vælger ved jubilarfesten i september hver 1 repræsentant til repræsentantskabet, som også er valgt for 3 år. Skolekredsen repræsenteres altså af 19 medlemmer og jubilarerne af 6 medlemmer i skolens repræsentantskab. Disse 25 repræsentanter vælger 5 medlemmer til skolens bestyrelse, som derefter konstituerer sig med formand og næstformand.

Er det ikke de ansatte på skolen, der bestemmer?
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren og over for repræsentantskab og skolekreds. Den daglige ledelse foretages af forstanderen, som også har det pædagogiske ansvar.

Hvad er en skoles idégrundlag?

F.eks. drives Salling Efterskole ud fra Grundtvigs livssyn og Kolds skoletanker. Den enkelte efterskoles værdigrundlag diskuteres internt netop nu, da den enkelte skole er blevet pålagt at tydeliggøre sine værdier og foretage en årlig evaluering for at styrke den del af efterskolearbejdet, der er forskellig fra den offentlige skoles arbejde.

Bliv medlem

For at blive medlem skal du udfylde onlineformular, og sende den til skolen. Det er skolens bestyrelse, der skal godkende dit medlemskab. Det er gratis at være medlem.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til skolens forstander, Henrik Nyby, eller til skolens bestyrelse

Ansøg

Elevforening

Følg med i Salling Efterskoles Elevforenings aktiviteter på Facebook.