Om skolen

Skolens historie

Siden 1884 har der været skole på denne plet – ligesom det er tilfældet med mange efterskoler er SALLING EFTERSKOLE også begyndt som højskole. Grundtvigske kredse i Salling stod bag oprettelsen af Salling Højskole. Dennes første forstander Axel Axelsen flyttede i 1907 skolen til Krabbesholm ved Skive. I bygningerne i Jebjerg fortsattes højskolevirksomheden med skiftende held indtil 1919. I to år stod bygningerne delvis ubenyttede hen, men fra november 1921 begyndte skoledriften igen under navnet Salling Ungdomsskole. D. 1/12 2011 ændrede vi navn til Salling Efterskole.

Formål

Salling Efterskoles formål er at drive en grundtvigsk efterskole inden for rammerne af de gældende love om de frie kostskoler. Det er Salling Efterskoles nærmere formål, at:

 • udvikle eleverne ved at vægte faglige kundskaber højt
 • fremme elevernes kreative og praktiske kunnen ved at vægte gymnastik, musik, håndværks- og idrætsfag højt
 • skabe samvær og fællesskab, som bygger på tillid, tryghed og frihed under ansvar
 • fremme elevernes medansvarlighed

Værdigrundlag

Salling Efterskole har – med kostskolelivet som det centrale omdrejningspunkt – følgende grundlæggende værdier:

 • Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af den enkelte elev.
 • Vi tror på, at det personlige møde mellem elever og personale gennem et afvekslende skoleår vil være med til at udvikle den enkelte elev både fagligt og personligt.
 • Vi tror på en skole, som er elevens andet hjem og hvor hjælpsomhed, ansvarlighed, fællesskab og tolerance er nøgleord i hverdagen

Politikker

Kostpolitik

Som et redskab til at fastholde og formidle holdninger omkring sund kost og motion, har skolen udarbejdet en kost- og motionspolitik, som du kan se nedenfor.

Den tager udgangspunkt i de officielle kostråd som du kan finde på altomkost.dk.

Skolens primære sigte med at give eleverne en sund kost er at gøre eleverne i stand til:

 • at kunne lære
 • at kunne yde ved fysiske aktiviteter
 • at kunne fungere i en social sammenhæng
 • at blive bevidst om kostens betydning for en persons sundhed og velvære både under skoleopholdet, men også på sigt

Denne målsætning søges opnået gennem:

 • det daglige møde med en sund, varieret og velsmagende kost ved 3 obligatoriske hovedmåltider og 3 tilbud om mellemmåltider
 • bevidstgørelse af kostens betydning
 • at leve op til de 8 kostråd (se bilag)
 • mulighed for frugt eller grønt til hvert måltid

På Salling Efterskole er det vigtigt at smage på maden, der udelukkende fremstilles i eget køkken. I køkkenet lægges der vægt på et frisk og alsidigt udvalg af råvarer, ligesom råvarekvalitet og servering er vigtig f.eks: hjemmebagt rugbrød, forskellige hjemmebagte grovboller og flütes, melonsalat og broccolisalat.

Morgen- og aftensmad er fra ta´selvbord. Middagsmaden – der er den varme ret – serveres som hovedregel ved bordene, undtagelsesvis kan nævnes salatbuffet, ta’ selv bord m/ lasagne eller flødekartofler. De 3 hovedmåltider er tvungne. Herudover er der formiddagskaffe med boller og pålæg, eftermiddagskaffe samt natmad kl. 21.30.

Der er mulighed for specialkost ved behov. (Vegetar, religion, allergi eller lign.)

Vi deltager i EU-skoleordningen for frugt, grønt og mælk.

Godt at vide

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler for aktiviteter, der medfører skærpet tilsyn

For alle aktiviteter gælder følgende:

 • Al deltagelse er frivillig.
 • Forældrene skal have givet tilladelse.
 • Der stilles krav til uddannelse af den ansvarlige lærer.
 • Relevant sikkerhedsudstyr skal benyttes.
 • Alt materiel gennemgås regelmæssigt.
 • Reglerne for aktiviteten skal være tilgængelige i nærhed af aktiviteten
 • Man skal i alle tilfælde bruge sin sunde fornuft og tage hensyn til forholdene.

Download vores særlige sikkerhedsregler ved sportsaktiviteter.

Download

Uddannelsesvejledning

Skolevejledning
På Salling Efterskole varetages skolevejledningen af Hanne Skovborg og Joan Pedersen. I løbet af året laver alle elever en uddannelsesplan, der skal tage udgangspunkt i elevens fremtidige uddannelsesvalg. Eleverne er altid velkomne til at få en samtale om deres fremtidsplaner. Desuden orienteres eleverne om, at de altid kan kontakte vejlederne, hvis der opstår pludselige spørgsmål og andre uafklarede ting i forbindelse med uddannelse.

Brobygning
På Salling Efterskole skal 10. klasses eleverne deltage i to brobygningsforløb på henholdsvis to og tre dage. 9. klasses eleverne, der ikke er erklæret uddannelsesparat skal deltage i et brobygningsforløb. Brobygningen finder sted i samarbejde med UU-Skive og foregår på uddannelsesinstitutioner i Skive og på Mors.

Uddannelsesaften
I november er tilbud om en uddannelsesaften, hvor både elever og forældre kan blive orienteret om de forskellige ungdomsuddannelser.

Selvvalgt obligatorisk opgave (OSO), praktik og vejledning
På Salling Efterskole skal alle elever i 10. klasse udarbejde en OSO-opgave, som skal tage udgangspunkt i elevens fremtidige uddannelse og jobønske. I den forbindelse kan vi tilbyde eleverne mulighed for en tredages praktik i december. Eleverne skal selv skaffe denne praktikplads i samarbejde med vejlederne, og praktikken skal inddrages i elevens opgave.

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Salling Efterskole og vejlederne samarbejder med UU-centret i Skive. Desuden er skolen forpligtet på at kontakte den enkelte elevs lokale UU-center i forbindelse med problemer med valg af ungdomsuddannelse.

Se aktivitetsplan

 

Kontakt
Skolens telefonnummer: 97 57 43 84
Hanne Skovborg E-mail: HS@Salling-Efterskole.dk
Joan Pedersen E-mail: JP@Salling-Efterskole.dk

Links til inspiration

ug.dk

efterskole.dk

uvm.dk

evejledning.dk

Evaluering

Til en løbende evaluering af skoleåret med henblik på tilegnelse af kundskaber og færdigheder i den boglige undervisning samt af det sociale miljø, udarbejder eleven løbende en log-bog, der til sidst udgør elevens ”efterskolebog”. I de første 2 uger afleveres der dagligt en logbog og derefter en mere udførlig logbog 4 gange årligt. Logbogen danner herefter udgangspunkt for en skole-hjem samtale. Besvarelserne danner endvidere grundlag for en evaluering i storgruppen samt på et fælles lærermøde.

Der arbejdes med:

 • Det faglige indhold
 • Det sociale indhold
 • Det personlige indhold

Mød vores dejlige personale

Henrik Nielsen
Dansk, Samfundsfag
Tlf.:
Mellemleder
Leif Lundsgaard
Matematik
Tlf.: 40 42 02 33
Forstander
Stinne Damgaard
Tysk, Engelsk, Cambridge engelsk
Tlf.: 30951552
Mellemleder
Bente Kolding Pedersen
Tlf.:
Køkkenassistent
Brian Kristensen
Matematik, Fysik/kemi, Animation & Mediedesign, Projektklassen
Tlf.:
Lærer
Camilla Marckmann Hansen
Dansk, Biologi, Geografi, Idræt, Gymnastik, Rytme & Dans
Tlf.:
Lærer
Christian Ardal
Gymnastik, Spring
Tlf.:
Lærer
Elsebeth Ekelund
Tlf.:
Køkken- og rengøringsassistent
Erik Toft Svenningsen
Tlf.:
Pedel
Fevs (Flemming) Mortensen
Tlf.:
Pedel
Frederik Lyngholm Bagger
Spring
Tlf.:
Timelærer
Hanne Skovborg
Tysk, Engelsk, Projektklassen
Tlf.:
Lærer, Skolevejleder
Heidi Krabbe Christensen
Tlf.:
Køkkenassistent
Joan Pedersen
Dansk, Samfundsfag, Kristendom, Fitness & Spinning, Projektklassen - dansk
Tlf.:
Lærer, Skolevejleder
John Knudsen
Matematik, Fodbold
Tlf.:
Lærer
Karen Marie Jensen
Tlf.:
Køkkenassistent
Kasper Davidsen
Matematik, Fysik/kemi, Projektklassen
Tlf.:
Lærer
Lene Christensen
Tlf.:
Køkkenleder
Lisa Bundgaard
Tysk, Engelsk
Tlf.:
Lærer
Lotte Holmgaard
Tlf.:
Køkkenassistent
Lotte Rahn
Tlf.:
Sekretær/Bogholder
Malene Filsøe Sørensen
Gymnastik, Rytme & Dans
Tlf.:
Timelærer
Malene Klausen
Tlf.:
Skolemor
Marianne Bak
Engelsk, Historie
Tlf.:
Lærer
Matæus Jespersen
Spring
Tlf.:
Timelærer
Ole Damm Jensen
Tlf.:
Pedelmedhjælper
Palina Steinunn Asmundsdottir
Tlf.:
Køkkenassistent
Peter Fyllgraf
Dansk, Samfundsfag, Fitness & Adventure
Tlf.:
Lærer
Pia B. Andersen
Projektklassen - dansk, Design, Projektklassen
Tlf.:
Lærer
Sanne Kjær
Dansk, Samfundsfag, Idræt, Gymnastik, Rytme & Dans
Tlf.:
Lærer
Sara Clement Frederiksen
Gymnastik, Rytme & Dans
Tlf.:
Timelærer
Søren Østergaard
Esport
Tlf.:
Timelærer
Steffen Tange
Fysik/kemi, Gymnastik, Spring
Tlf.:
Lærer
Tanja Kuchel
Dansk, Samfundsfag, Tysk, Musik
Tlf.:
Lærer
Vicki Andersen
Dansk, Samfundsfag, Engelsk, Projektklassen
Tlf.:
Lærer