Projekt[-]klasse

Hvad er projektklassen

Noget for dig?

I filmen fortæller Lea og Laurits om, hvad projektklassen er og kan tilbyde fremfor den normale almene 10. klasse.

Her bliver du udfordret på mange andre områder, bl.a. gruppearbejde og at tænke ud af boksen gennem mange forskellige og spændende projekter.

Du har stadig dansk, matematik og engelsk samt linjefag og gymnastik

Alternativ 10. klasse

Projektklassen er et alternativ til den almindelige 10. klasse.
Undervisningen vil foregå i vekselvirkning mellem projektarbejde og fagfaglig undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Du får mulighed for:

 • En skitur til Østrig (alle elever på efterskolen)
 • En ekstra studietur til udlandet, der som regel foregår som udveksling
 • Kontakt til andre unge i udlandet.
 • En spændende og varieret skole-gang, som du selv har stor indflydelse på
 • At arbejde innovativt og udvikle dine samarbejdskompetencer
 • At bruge dine fremmedsprog aktivt
 • At deltage i relevante studieture og erhvervsbesøg
 • At høre og opleve foredragsholdere og gæstelærere

Du deltager stadig i:

 • OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)
 • Linjefag og valgfag
 • Gymnastik og fællesgymnastik
 • Terminsprøver
 • Emneuge
 • Alle fællesaktiviteter
 • De obligatoriske prøver i F10, dvs. dansk, matematik og engelsk.
 • Terminsprøver i dansk, matematik og engelsk hhv. oktober samt december/januar og april

 

Du skal:

 • Inden august i året, hvor du starter på Salling Efterskole, have afsluttet 9.klasses fag.
 • Være god til at strukturere dit arbejde og samarbejde i grupper
 • Være fleksibel
 • Have interesse og kundskaber indenfor sprog og naturvidenskab

Den daglige undervisning

Du har som projektelev de alm. boglige fag som dansk, matematik og engelsk i alt ca 11 timer ugen.

Derudover er der ca. 10 timer til projektarbejde som ex. innovation, ”Fra idé til produkt”, avisuge, ”jeg vil gerne bygge”, flytte hjemmefra, Uddannelse i andre lande og kontakt med elever, energiuge, 3-d konstruktion og print, Lego Mindstorm, Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), nyere noveller og slutteligt projektprøven som afsluttende projekt.

Der vil desuden hele tiden være indlagt relevant teoretisk undervisning i forhold til de enkelte projekter.

Lærerne vil i denne undervisningsform fungere som vejledere, og du vil i meget høj grad selv skulle definere opgaver og indhold samt lære at reflektere over, hvad du har lært.
Denne undervisningsform stiller store krav til dig som elev, idet arbejdsformen kræver mere engagement og en mere grundig tilgangsvinkel. Du bliver godt rustet til ungdomsuddannelserne og et innovativt og projektorienteret studie- og arbejdsliv.

Projektprøven

Projektklassen går til den almindelige F10 prøve i dansk, matematik og engelsk, og tager derudover projektprøven.
Du har derfor ca. 4 uger til at lave et grundigt, velgennemtænkt og innovativt projekt, som du selv skal plan-lægge og gennemføre. Til slut skal projektet præsenteres ved en mundtlig fremlæggelse overfor vejledere og en censor.
Du får en skriftlig udtalelse og en karakter for dit arbejde.

Anden information:

Klassen oprettes kun ved tilstrækkelig tilmelding (20 elever)
Afhængig af rejsemål og klasseindtjening, kan der opkræves max. 3000 kr. i egenbetaling

Læs mere

Gå tilbage

Årgangsfilm

Projektklassen blev stillet en ambitiøs opgave af deres lærer, da de for 4 uger siden blev stillet denne opgave: lav en årgangssang.

Hertil skulle de selv skrive teksten, i studiet og indspille det og filme og klippe en musikvideo. Som om det ikke skulle være nok, valgte eleverne at lave ikke mindre end tre sange klippet sammen.

Gennem hele forløbet har eleverne arbejdet med at bryde grænser og sætte sig selv i fokus, hvor man er på udebane. Selvom eleverne til tider nok ville sige at forløbet har været pinligt, så er det mundet ud i et produkt som blev fremvist med spænding og stolthed i stemmerne.

Krops[-]idealer

Et afsluttende projekt om bl.a. kropsidealer og en lille film, der sætter fokus på den form anerkendelse unge søger.

Træning og kost

Tre drenge, der som deres afsluttende projekt har lavet en CrossFit bane, Øvelser, Træningsprogram samt kostvejledning i forhold til træning.

“Hånd i hånd mod mobning”

En af projektgruppernes arbejde med at udvikle en kampagne, der tager hånd om mobning. Et projekt med udgangspunkt i de positive erfaringer vi har gjort os på Salling Efterskole. Formålet med filmen er en kampagnefilm rettet mod folkeskolerne, der gør opmærksom på vigtigheden i at passe på hinanden, værdsætte hinandens forskelligheder og sammen tage hånd om mobning.

Miljømærket tøj

To piger, der som deres afsluttende projekt har kommet med bud på, hvordan man kan få folk til at købe tøj, der er miljømærket, istedet for kunstige stoffer. De har bl.a. lavet deres egen tøjkollektion af rent genbrugstøj.

Tidligt op

To drenge, der som deres afsluttende projekt på en sjov og anderledes måde har taget fat i teenagers problematik om modtage undervisning fra kl 8 om morgenen.