Forældre

Hvornår skal I vælge Salling Efterskole?

Vi anbefaler at man skriver sig op et års tid inden skolestart for at sikre sig en plads.

Når du har betalt efterskoleopholdet kommer der ingen ekstra udgifter til tøj, opvisningsdragter, skitur i Østrig som er for alle, udvekslingstur  i Madrid for 9. klasses eleverne eller projektklasseseleverne udveksling i Tyskland.

Et år på efterskole er et betydningsfuldt år og vi byder naturligvis velkommen til besøg for alle interesserede, så man får en god fornemmelse af hvad Salling Efterskole kan tilbyde .

Vi tilbyder ofte rundvisningsdage, hvor tilmelding er nødvendig.

Derudover er der åbent hus uden tilmelding på Efterskolernes Dag som er sidste søndag i september kl. 11 – 17 samt Efterskolernes Aften som altid er anden onsdag i januar kl. 18 – 21.

Se i filmen lidt om efterskolelivet på Salling Efterskole.

Hverdagen

7.00 Morgentur

7.10 Morgenmad

7.50 Undervisningen starter

9.45 Morgensang og formiddagspause

10.15 Undervisningen fortsætter

12.10 Middagsmad

12.30 Middagspause

13.30 Linjefag eller valgfag begynder. To eftermiddage har vi forinden 1-2 alm. undervisningstimer. To eftermiddage er der fællesgymnastik.
Èn eftermiddag om ugen har du fri fra kl. 15.20

17.20 Undervisningen slutter

17.30 Aftensmad

18.00 Oprydning/områderengøring periodevis for eleverne

18.30 Lektietime – du kan få hjælp til lektier og afleveringer i lektiecafeen

19.30 Aftenarrangement og fritid

21.30 Aftenkaffe

22.00 Alle skal være på deres egne gange

22.30 Vagtlærerne siger godnat

23.00 Lyset skal slukkes på værelserne

Se i filmen en alternativ dag på efterskolen

FAQ

Fagligt niveau og udbud

Vi tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag i 9. og 10. klasse. I de almindelige obligatoriske skolefag undervises 9. og 10. klasse hver for sig.

I 9. klasse er der i nogle af fagene niveaudelt undervisning og der tilbud om studietur

I den almene 10. klasse har de desuden faget “klædt på” som med forskellige teoretiske og praktiske tilgange forbereder eleverne til ungdomsuddannelserne og at man en gang skal flytte hjemmefra.

For 10. klasses elever har vi et spændende fagligt alternativ med projektklassen.
I den almene 10. klasse er der niveaudelt undervisning i engelsk.

I store dele af undervisningen bruges digitale online-undervisningsmaterialer og derfor anbefales det at have enten computer eller tablet til rådighed.

Eleverne har linjefag op til 6 timer om ugen og de fleste valgfag er 60 min. om ugen.

Faglige udbud

Undervisningen i 9. og 10. klasse

Projektklasse, 10. kl.

 

Sociale aktiviteter

Skoleåret starter med to intro-uger. Der lægges her meget vægt på, at vi får rystet eleverne rigtig godt sammen gennem mange samarbejds- og tillidsopgaver.

Senere på året tager vi alle på skitur i Østrig. Det er altid en helt særlig oplevelse, når undervisningen foregår på en piste på en bjergtop. Uanset om du er nybegynder eller øvet skiløber, får du hver dag undervisning, så du kan dygtiggøre dig.

Vi lægger vægt på, at en efterskole er en syv-dages-skole, og at du udnytter denne mulighed for at være sammen i andre sammenhænge end blot de undervisningsprægede.

Vi samles desuden omkring gymnastikken, hvor vi årligt deltager i ca. 20 opvisninger. Fællesskabet styrkes mens både nybegyndere og øvede udvikler sig.

Priser og ledige pladser

Prisen for at gå på Salling Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af søskende under 18 år. Skolepengene dækker ALLE omkostninger i forbindelse med opholdet. Fra skolepengene skal statsstøtten fratrækkes.

Ugeprisen udgør 2780 kr pr uge i skoleåret 24/25

Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 1000 kr.

Derudover betales et depositum på 800 kr., som betales efteråret forud for skoleårets begyndelse. Depositum refunderes ikke, hvis man melder fra før opholdet begynder, men det betragtes som allerede betalt skolepenge, når opholdet begynder.

Hvis opholdet afbrydes betales for de uger, der er gået + 2 ekstra uger. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ekstra uger.
I skoleåret 24/25 er der mulighed for at deltage i Landsstævnet i Vejle

Beregn pris

Ratebetaling

Projektklassen